Mohamed Osama Khozium

Prof.Dr Mohamed Osama Khozium

Prof. of computer science and information systems at Sadat academy khozium@sadatacademy.edu.eg And Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport prof.khozium@adj.aast.edu

  • 0100-6565-629

  • Osama@Khozium.com

Mohamed Osama Khozium

MOHAMED OSAMA
KHOZIUM