MOHAMED OSAMA KHOZIUM

Prof.Dr Mohamed Osama Khozium

PROF.DR MOHAMED OSAMA KHOZIUM

  • osama@khozium.com

[28] MOHAMED OSAMA KHOZIUM et.al.”UAV Mission Planning using MAS – Common KAD Methodology”,International Journal In IT & Engineering  IJITE,Vol. 4 issue 12, Dec., 2016.