MOHAMED OSAMA KHOZIUM

Prof.Dr Mohamed Osama Khozium

PROF.DR MOHAMED OSAMA KHOZIUM

  • osama@khozium.com

[30] MOHAMED OSAMA KHOZIUM et.al.” An Intelligent Decision Support System : EW Case Study.”,   ECS Journal, Volume 43 Issue 1, Jan., 2019 .